Hva måles prosjekt Nye Narvik på

Prosjekt Nye Narvik 2020 har en rekke mål.

Helt konkret har Fellesnemnda for Nye Narvik kommune skissert følgende fire mål for sammenslåingsprosessen:

  1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  3. Bærekraftige og økonomisk solide kommuner
  4. Styrket lokaldemokrati

Slik beskrives målene for Nye Narvik kommune i prosjektets styrende dokument, prosjektstyringsplanen:

“Nye Narvik kommune skal oppfylle og ivareta nasjonale målsettinger, standarder og rammebetingelser for produksjon av kommunale tjenester, lokaldemokrati, økonomisk bærekraft samt en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling.”

Mer utfyllende om prosjektets mål kan leses i prosjektstyringsplanen.