Mandatet for Nye Narvik 2020

Øverste dokument og styringsplan for prosjektet nye Narvik 2020 er prosjektstyringsplanen.

Det er et dokument som er forankret i vedtak hos Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner, samt gjennom behandling i Stortinget.

 

- BST-sak 76

- BST-sak 77

- BST-sak 78

Utformingen av prosjektstyringsplanen, PSP, er også forankret i Inndelingslova, Kommuneloven, Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Lov om offentlige anskaffelser, samt rekken av særlovverk og forskrifter som gjelder for kommunal sektor, fastsatt av Stortinget.