Statlige og nasjonale styringsdokumenter

Her finner du et utdrag av statlige og nasjonale styringsdokumenter

Kommunereformen bunner i et vedtak i Stortinget i 2017, men arbeidet begynte flere år før det. Første gang Stortinget behandlet den pågående kommunereformen var i juni 2014.

Siden vil bli oppdatert med relevante dokumenter og linker etter hvert.

Mer om prosjekt Nye Narvik kommunes mandat kan du lese om her.

Utredninger og rapporter