Disse bestemmer: Fellesnemnda

Fellesnemnda er det styrende organ for opprettelsen av en ny kommune.

Fellesnmenda har det øverste politiske ansvaret både for forberedelsen og arbeidet med etableringen av nye Narvik kommune. Fellesnemnda kan også beskrives som et interim kommunestyre.

FN består av tre representanter fra Ballangen kommune, syv representanter fra Narvik kommune og tre representanter fra Tysfjord kommune.

I 2019 er det kommunevalg, og i september velges et nytt kommunestyre. Det konstitueres i oktober 2019. Fellesnemndas mandat varer frem til det nye kommunestyret er konstituert.

Det nye kommunestyret trer i kraft fra 1.1.2020.

Dette er fellesnemnda for Nye Narvik kommune:

Klikk for stort bildeRune Edvardsen, leder fellesnemnda/ordfører (Arbeiderpartiet)

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildePer Kristian Arntzen, nestleder fellesnemnda/ordfører(Senterpartiet)

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeTor Asgeir Johansen, medlem fellesnemnda/ordfører (Arbeiderpartiet)

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeGeir-Ketil Hansen, medlem fellesnemnda/varaordfører (Sosialistisk Venstreparti)

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeMona Nilsen, medlem fellesnemnda (Arbeiderpartiet)

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeLinda Lockert-Dybwad, medlem fellesnemnda (Arbeiderpartiet)

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeKari Ann Nygård, medlem fellesnemnda (Høyre)

 

 

 

 

 

Paul Rosenmeyer, medlem fellesnemnda (Høyre)

Klikk for stort bildeJan-Olav Opdal, medlem fellesnemnda (Fremskrittspartiet)

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeGuttorm Aasebøstøl, medlem fellesnemnda (Tverrpolitisk liste)

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeEmma Kristensen, medlem fellesnemnda (Arbeiderpartiet)

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeDaniel Skjevik Aasberg, medlem fellesnemnda (Høyre)

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeHermod Amundsen medlem fellesnemnda (Arbeiderpartiet)

 

 

 

 

 

Varamedlemmer:

Bror Martin Hanssen (Miljøpartiet de Grønne), vara for Rune Edvardsen

Erling Grape (Rødt), vara for Geir-Ketil Hansen

Marit Edvardsen (Sosialistisk Venstreparti), vara for Mona Nilsen

Boy-Arne Buyle (Kristelig Folkeparti), vara for Linda Lockert-Dybwad

Tore Nysæter (Høyre), vara for Paul Rosenmeyer

Marit Birkely (Venstre), vara for Kari Ann Nygård

Bente Rydland Havaas (Senterpartiet), vara for Per-Kristian Arntzen/Hermod Amundsen

Gro Hoseth (Arbeiderpartiet), vara for Per-Kristian Arntzen/Hermod Amundsen

Trond Eirik Johansen (Fremskrittspartiet),vara for Daniel Skjevik Aasberg

Emil Kristian Larsen (Kristelig Folkeparti), vara for Daniel Skjevik Aasberg

Johan Daniel Hætta (Arbeiderpartiet), vara for Tor Asgeir Johansen

Jan-Einar Pedersen (Tverrpolitisk liste), vara for Guttorm Aasebøstøl

Ellen V. Pedersen (Tverrpolitisk liste), vara for Emma Kristensen