Øverste dokument - prosjektstyringsplanen

Dette er det styrende dokumentet som sier hva som gjøres, og hvordan det skal gjøres i prosjekt Nye Narvik 2020.

Øverste dokument og styringsplan for prosjektet nye Narvik 2020 er prosjektstyringsplanen. Det er blant annet forankret i de tre kommunenes vedtak om etableringen av nye Narvik kommune, i tillegg til Stortingets behandling av endringer i kommunestrukturen.

Dokumentet beskriver hva som skal gjennomføres i løpet av prosjektet, og hvordan det skal gjennomføres. Det inneholder i tillegg en fremdriftsplan og hvordan ressursene som er tilgjengelig skal brukes.

Prosjektstyringsplanen er et levende dokument, og oppdateres underveis i prosessen. Akkurat nå er det på sin andre versjon.