Omstillingsutvalget

Omstillingsavtalen er grunnlaget for innplassering av ansatte. Den kan leses i sin helhet her.

Omstillingsutvalget består av representanter for Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner. Både arbeidsgiver og tillitsvalgte er representert. Omstillingsutvalget behandler innplassering i stillinger i nye Narvik kommune. Rådmann i nye Narvik, Lars Skjønnås, har vedtaksmyndighet i omstillingsutvalget. 
 
De aller fleste stillingene i nye Narvik kommune vil ikke måtte behandles i omstillingsutvalget. Informasjon rundt nøyaktig når og hvordan det vil foregå i praksis vil prosjektet komme tilbake til. Utgangspunktet er at omstillingsutvalget vil behandle saker med konkurranseutsatte stillinger.

Prinsippene omstillingsutvalget legger til grunn ved innplassering er felles for hele nye Narvik kommune, uavhengig av nivå.

Medlemmer: 

 • Lars Skjønnås, rådmann nye Narvik 
 • Knut Einar Hanssen, rådmann Ballangen 
 • Ingunn Foshaug, personalleder Tysfjord kommune 
 • Randi Randal, personalsjef Narvik kommune
 • May-Sissel Thomassen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Tysfjord kommune 
 • Knut Nilsen, tillitsvalgt 
 • Karen Strandenæs, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
 • Elin Kvanmo, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Ballangen
 • Arnt Ove Pettersen, hovedtillitsvalgt YSK

Administrative ressurser fra prosjektorganisasjonen:

 • Bjørn Arvid Marthinussen, HR-rådgiver prosjektorganisasjonen nye Narvik 
 • Lena Borge Haakonsen, prosjektorganisasjonen nye Narvik

Hele omstillingsutvalgets mandat kan leses i omstillingsavtalen.